was successfully added to your cart.

Zorgverzekering en je baby

zorgverzekering

Na de bevalling moet je meteen een hoop regelen voor je pasgeboren kind. Ook voor je zorgverzekering is het verplicht dat je je kind binnen vier maanden na de geboorte meeverzekert. Als je dit niet op tijd doet moeten jullie als ouders zelf de gemaakte zorgkosten betalen.

Gratis meeverzekerd tot 18 jaar

In Nederland kennen we een verplichte zorgverzekering. Dat betekent dat iedereen die in Nederland woont, een basisverzekering moet hebben. Die verplichting geldt ook voor jouw pasgeboren baby, want vanaf zijn geboorte worden er voor hem al zorgkosten gemaakt. Kinderen onder de 18 jaar hoeven echter geen premie voor een zorgverzekering te betalen. De overheid betaalt deze premie aan de zorgverzekeraars. Hiervoor moeten de kinderen wel zijn aangemeld bij de zorgverzekeraar van één van de ouders.

Aanmelden bij de zorgverzekeraar

Je mag je kind aanmelden bij jouw zorgverzekeraar of die van je partner. Je kind krijgt dan dezelfde zorgverzekering en kan alleen een aanvullende verzekering hebben als jij of je partner die ook heeft. Heeft je partner een uitgebreidere zorgverzekering? Meld je kind dan aan bij zijn zorgverzekeraar. Hoe je je baby bij je zorgverzekeraar aanmeldt, verschilt nogal. Op independer.nl/zorgverzekering vind je een handig overzicht per zorgverzekeraar wat je moet doen om je kind aan te melden en hoe je contact kunt opnemen.

Veranderen van zorgverzekeraar

Wil je overstappen naar een andere zorgverzekeraar, omdat die betere voorwaarden heeft voor je pasgeboren baby? Dat kan voor de basis- verzekering alleen aan het einde van het jaar. Je oude basisverzekering zeg je dan op vóór 1 januari, en de nieuwe verzekering sluit je af voor 1 februari. De verzekering bij de nieuwe zorgverzekeraar gaat dan wel (met terugwerkende kracht) op 1 januari in. Voor aanvullende verzekeringen gelden soms andere, flexibelere regels: kijk die na in je polisvoorwaarden, of bel met de klantenservice van je zorgverzekeraar voor meer informatie.