Actieve dagopvang voor blije kinderen

Voel je thuis bij Amalia! Kindercentrum Prinses Amalia biedt op zes locaties in Delfshaven, opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Er bestaat een ruime mogelijkheid van flexibele opvang zoals kinderopvang, voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang, vakantieopvang en ruildagen. 

Het kindercentrum biedt ook plusopvang en kinderopvang op sociaal medische indicatie in kleinere groepen met extra structuur. Kindercentrum Prinses Amalia is open van 6.30 tot 19.00 uur en biedt opvang aan 300 kinderen van uiteenlopende culturen. Samen in de wijk!

Reggio Emilia-visie  
Bij Kindercentrum Prinses Amalia wordt gewerkt volgens de Reggio Emilia-visie en wordt het kind gezien als een ‘rijk’ kind, een competent kind met, al vanaf de geboorte, vele mogelijkheden en talenten. Kinderen zijn in wezen al van jongs af aan bezig met leren, ze zijn nieuwsgierig en vol creativiteit, hebben hun eigen passies en zijn van nature uit op contact. Kinderen zijn gericht op communicatie. Niet alleen via gesproken en geschreven taal maar ook met mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek. Zij zijn gericht op het onderzoeken van de wereld om hen heen. En werken in kleine groepjes waarin ze leren van elkaar, over elkaar, over zichzelf en over de wereld. Omdat kinderen het meest leren van spelen, zorgen wij dat daar volop gelegenheid voor is. Amalia heeft zich gespecialiseerd in de natuur, sport en kunst. Bewegen vergroot je zelfvertrouwen en houdt je lijf gezond. In de natuur kunnen kinderen vrij spelen, zij gebruiken hun zintuigen met ruiken, zien, horen en voelen.

Spaanseweg 20
3028 HW Rotterdam
(010) 262 17 33
www.kcprinsesamalia.nl