De jeugd heeft de toekomst. En als ouder doe je er alles aan om de toekomst van je kind zo goed mogelijk voor te bereiden. De keuze van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang is daar een belangrijk onderdeel van. Belle Fleur heeft hier een duidelijke visie over.

Belle Fleur biedt meer dan een plek waar uw kind verblijft terwijl u werkt. Kinderen verblijven bij ons in een warme, geborgen en veilige omgeving, waarbinnen zij zich op speelse wijze kunnen ontwikkelen en ontplooien. Goede verzorging en persoonlijke aandacht is bij ons vanzelfsprekend, evenals plezier maken, ravotten, zingen, dansen en leren.

Onze leidsters
De ervaren en gemotiveerde leidsters werkzaam bij Belle Fleur zijn geschoold als pedagogisch medewerker. Na een uiterst zorgvuldige selectie – op onder andere kunde, kennis, taalgebruik en vriendelijkheid-  krijgen alle leidsters een tweejarige interne opleiding binnen onze organisatie. Ieder kind is uniek en onze leidsters zijn erop getraind in te springen op de individuele zorg voor en behoefte van een kind. Betrokkenheid, persoonlijk contact, flexibiliteit en korte lijnen vinden wij belangrijk. Ieder kind heeft bij ons daarom een persoonlijk begeleidster en iedere ouder een direct aanspreekpunt.

VVE/ Uk & Puk
Bij Belle Fleur wordt gebruik gemaakt van het Vroeg Voorschoolse Educatie programma ‘Uk & Puk’, gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Alle groepen hebben een pop, genaamd Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Uk & Puk bestaat uit tien thema’s met bijpassende activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Deze activiteiten worden ingepast in de dagelijkse gang van zaken in onze kindercentra. Er is aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal/emotionele ontwikkeling, motorische- en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Meer informatie?
Neem een kijkje op onze website: www.bellefleur.nl of mail naar planning@bellefleur.nl