De geboorte van een kind brengt rechten en plichten met zich mee. Zo moet je bijvoorbeeld binnen drie dagen aangifte doen van de geboorte bij de burgerlijke stand. De gemeente maakt dan een geboorteakte op. Deze akte is het bewijs van de geboorte van jouw kindje.

Wat heb je nodig om aangifte te doen?
Het belangrijkst is het legitimatiebewijs van de aangever (meestal de partner). Indien je getrouwd bent, moet het trouwboekje worden overlegd. De ambtenaar zal vragen naar de geboortedatum, de plaats, het tijdstip van de geboorte en natuurlijk naar de voornamen. Let goed op dat de ambtenaar de namen goed spelt: een spelfout of schrijffout in de geboorteakte kun je laten verbeteren door de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar alle overige wijzigingen in de voornaam of achternaam verlopen via de rechter en zijn lastig (en kostbaar) om te veranderen.

Wanneer en waar moet er aangifte gedaan worden?
De aangifte moet gedaan worden binnen drie dagen na de dag van de geboorte. Vindt de bevalling thuis plaats, dan wordt er aangifte gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats. Is je kindje in het ziekenhuis geboren, dan moet er aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het ziekenhuis staat. Soms kun je in het ziekenhuis aangifte doen. Als de geboorteakte is opgemaakt, worden de gegevens van je baby opgenomen in de administratie van de gemeente. Vanuit die administratie worden verschillende instanties automatisch op de hoogte gesteld.

Achternaam kiezen
Ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen; die van de moeder of die van de vader. De achternaam die je voor jouw eerste kindje kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de familienaam te behouden. Maak je geen keuze, dan krijgt jouw kindje automatisch de naam van de vader of van de moeder. Dit hangt af van de gezinssituatie.

Erkenning
Alleen wanneer je getrouwd bent, wordt de vader automatisch de wettelijke vader. Wanneer je niet getrouwd bent, dan is de biologische vader niet meteen de officiële vader. Dat gebeurt alleen als hij zijn kind ‘erkent’. Dat kan gedurende de zwangerschap gebeuren óf bij de aangifte. Als je als ouders samen het ouderlijk gezag wilt uitoefenen, moet je een verzoek indienen bij de griffie van het kantongerecht.