Kinderopvang Hengelo streeft ernaar om de best mogelijke zorg te bieden aan de kinderen die ons zijn toevertrouwd. Dit betekent in de praktijk dat de kinderen aandacht, liefde en ondersteuning krijgen in hun algemene ontwikkeling.

Wij zorgen voor verantwoorde en professionele kinderopvang, waarin ieder kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen en waarin het kind gestimuleerd wordt om tot ontwikkeling te komen zowel individueel als in groepsverband en waarin de sociale contacten worden bevorderd.

U als ouder bent onze klant, maar in ons denken en doen staat het kind centraal. In ons uitgangspunt is het gezin de belangrijkste opvoedsituatie voor het kind.

Kinderopvang Hengelo heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd die in ons dagelijks handelen leidend zijn. Kernwoorden hierin zijn:

  • Natuurlijk
  • Actief
  • Open
  • Liefdevol
  • Maatwerk

en ‘de drie R-en’: Rust, Reinheid en Regelmaat.

Kinderen die aan ons zijn toevertrouwd kunnen in de praktijk rekenen op; aandacht, liefde en ondersteuning in hun algemene ontwikkeling. Wij zorgen voor verantwoorde en professionele kinderopvang, waarin ieder kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen en waarin het kind gestimuleerd wordt om tot ontwikkeling te komen zowel individueel als in groepsverband en waarin de sociale contacten worden bevorderd.

Samen spelen samen delen
Kinderopvang Hengelo biedt opvang aan in horizontale en verticale groepen. Kinderen krijgen de mogelijkheid zich op hun eigen niveau te ontwikkelen, maar kunnen daarbij ook van andere kinderen leren. Ondanks dat het leeftijdsverschil in de horizontale groepen niet groot is, kunnen de oudere kinderen, de jongere kinderen meenemen in de ontwikkeling op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Kinderopvang Hengelo hanteert daarbij ook een “open deuren beleid”, wat inhoudt dat er op geplande tijden, samengespeeld kan worden met kinderen die ouder zijn dan de kinderen in de vaste stamgroep. Er wordt geregeld samen buiten gespeeld, wandelen naar de markt of we gaan de eenden voeren. Op deze manier laten wij de kinderen ook de wereld buiten het kinderdagverblijf ervaren.

Achterhoekse Molenweg 271-23
7556 GL Hengelo
(074) 291 08 98
www.kinderopvanghengelo.nl