Kinderen. Wat zijn ze toch prachtig! En hoe mooi is het dat je ze een stapje verder mag helpen in hun ontwikkeling? Dat is iets wat wij iedere dag doen. Met heel veel enthousiasme en nog meer plezier.

Onze doelstelling is het creëren van kwalitatieve en gezonde opvang voor kinderen om op deze manier de ouders een kans te bieden om hun werk uit te oefenen

Wij zullen er alles aan doen om uw kind een fijne tijd bij Kinderopvang ’t Zonnehoekje te geven en u goede en vertrouwde opvang voor uw kind te bieden. De best mogelijke zorg voor uw kind. Dat wilt u natuurlijk als u werkt of studeert. Daarvoor bent u bij  Kinderopvang ’t Zonnehoekje aan het juiste adres.

Thema’s
In onze kindercentra wordt gewerkt aan de hand van een thema dat enkele weken centraal staat en waarin dagelijkse activiteiten vorm gegeven worden. Binnen het thema komt op gevarieerde wijze de ontwikkeling van het kind aan bod. Elke groep is zelf verantwoordelijk hoe thema’s concreet gestalte krijgen. De ene keer wordt een groepsactiviteit gepland, de andere keer worden er individuele activiteiten gedaan. Vaak wordt de groep met behulp van de kinderen passend versierd in het thema en worden er knutselwerkjes voor gemaakt. Dit alles is gericht op de nieuwsgier en de signalen vanuit het kind die dan leeftijdsadequaat vorm gegeven worden door pedagogisch medewerkers. Uitgaande van de belevingswereld van het kind als wel van de groep. Pedagogisch medewerkers hebben ook hier een voorbeeldfunctie en zullen gepast en actief deelnemen aan de activiteiten.

Na elk thema is er een rustweek zodat kinderen de tijd hebben om alles te laten bezinken. Een nieuw thema wordt kenbaar gemaakt op het informatiebord/op de deur van de groep. Binnen elk thema is er aandacht voor ontwikkelingsaspecten en sprake van diverse spelvormen. Herhaling zorgt voor herkenning. Herkenning geeft vertrouwen. Bovendien ziet de pedagogisch medewerker welk talent een kind in zich heeft en kan dit uitdiepen of juist prikkelen als men merkt dat het kind een bepaalde activiteit nooit kiest. Kinderen bezitten ontwikkelingskracht en pedagogisch medewerkers spelen hier op in, nemen initiatieven en stimuleren. Ouderparticipatie in deze wordt zeer gewaardeerd en wordt bevorder door ouders te betrekken bij en te kennen in het thema en de activiteiten.

  • Open van 07.00 tot 19.00 uur
  • Cameratoezicht en intercom
  • Dagelijks warme maaltijden

Onze locaties bevinden zich in Noord-Holland, in de steden Amsterdam, Haarlem, Hoorn en Alkmaar.
Dagopvang, buitenschoolse- en vakantieopvang: we bieden het allemaal.

Meer informatie?
Kijk op onze website: www.zonnehoekje.com