In de eerste vier levensjaren van jouw kindje, word je ongeveer twaalf keer uitgenodigd voor een bezoek aan het consultatiebureau, afhankelijk van de situatie. Standaard zijn er de volgende ‘contactmomenten’.

10-14 dagen
Een huisbezoek voor het bespreken van algemene zaken m.b.t. de zwangerschap, de bevalling en eventuele ziekten en afwijkingen die voorkomen in de familie. Ook de eerste gezondheidscheck van je kindje vindt tijdens dit eerste gesprek plaats.

4 weken
Een bezoek aan de arts op het consultatiebureau. Er wordt gekeken hoe het gaat met de ontwikkeling van je kindje en er wordt weer een algemene gezondheidscheck gedaan.

2 maanden
De verpleegkundige van het consultatiebureau kijkt naar de ontwikkeling van je kind (zowel lichamelijk als emotioneel) en doet een alge- mene gezondheidscheck. Ook vraagt ze of alles loopt zoals je het verwacht had. Inenting DKTP/ Hepatitis B/HIB en pneumococcen (2 vaccinaties).

3 maanden
De arts van het consultatiebureau doet een algemene gezondheidscheck en volgt de ontwikkeling van je kindje. Inenting DKTP/ Hepatitis B/HIB (1 vaccinatie).

4 maanden
De verpleegkundige op het consultatiebureau doet een algemene gezondheidscheck, volgt de ontwikkeling en geeft adviezen over opvoeding. Inenting DKTP/ Hepatitis B/HIB en pneumococcen (2 vaccinaties).

6 maanden
De arts van het consultatiebureau doet een algemene gezondheidscheck en volgt de ontwikkeling van je kind.

7,5 maand
De verpleegkundige op het consultatiebureau doet een algemene gezondheidscheck, volgt de ontwikkeling en geeft adviezen over opvoeding.

9 maanden
De arts van het consultatiebureau doet een algemene gezondheidscheck en volgt de ontwikkeling van je kind.

11 maanden
De verpleegkundige op het consultatiebureau doet een algemene gezondheidscheck, volgt de ontwikkeling en geeft adviezen over opvoeding. Inenting DKTP/ Hepatitis B/HIB en pneumococcen (2 vaccinaties).

14 maanden
De arts van het consultatiebureau doet een algemene gezondheidscheck en volgt de ontwikkeling van je kind. Vaccinatie BMR en Meningococcen (2 vaccinaties).

18 maanden
De verpleegkundige op het consultatiebureau doet een algemene gezondheidscheck, volgt de ontwikkeling en geeft adviezen over opvoeding.

2 jaar
De arts van het consultatiebureau doet een algemene gezondheidscheck en volgt de ontwikkeling van je kind.

3 jaar
Naar de verpleegkundige op het consultatiebureau, een algemene gezondheidscheck en volgen ontwikkeling, adviezen over opvoeding en een ogentest.

3 jaar en 10 maanden
De arts van het consultatiebureau doet een algemene gezondheidscheck en volgt de ontwikkeling van je kind. Ogentest en Vaccinatie DKTP. Dit is het laatste bezoek aan het consulta- tiebureau. In de meeste gemeenten wordt de zorg nu overgedragen aan de schoolarts en verpleegkundige.