Stichting Prokino is er voor ouders, kinderen en jongeren. Als professionele organisatie en stichting zonder winstoogmerk zet Prokino zich breed in voor kinderen en hun ouders. Dit doet ze vanuit de grondgedachte dat ieder kind gelijke kansen verdient. Prokino biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving van waaruit ze kunnen ondernemen en de wereld kunnen ontdekken. Prokinoondersteunt ze hierbij waar nodig, om ze op te laten groeien tot zelfstandige individuen die in harmonie met anderen het leven weten te leven.