Wanneer je kindje tussen de twee en drie jaar is, komt hoe dan ook het moment dat je een basisschool moet kiezen. Je kunt dan kiezen uit diverse onderwijssystemen. Er is openbaar en bijzonder onderwijs. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zijn er scholen voor speciaal basisonderwijs.

Openbare basisscholen
Openbare basisscholen zijn voor elk kind toegankelijk. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. Is er geen plek op een openbare school? Dan moet de gemeente zorgen dat de leerling naar een andere openbare school kan.

Bijzonder onderwijs
Op een school voor bijzonder onderwijs krijgt jouw kind les vanuit een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Zo zijn er bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische en hindoeïstische scholen.

Algemeen bijzondere scholen
Algemeen bijzondere scholen geven les op grond van hun visie over onderwijs of opvoeding. Deze scholen werken niet op basis van godsdienst of levensbeschouwing. Voorbeelden zijn: montessorischolen, daltonscholen, jenaplanscholen en vrije scholen.

Brede scholen
Brede scholen werken nauw samen met andere organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek of kinderopvang. Op sommige brede scholen krijgen leerlingen ook extra taallessen of zijn er extra activiteiten na schooltijd. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen.

Scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Ze kunnen moeilijk leren, hebben een handicap of gedragsproblemen. Deze kinderen kunnen soms niet naar een ‘gewone’ basisschool. Op een school voor speciaal basisonderwijs (sbo-school) zijn de groepen kleiner en krijgen leerlingen meer begeleiding. Scholen voor speciaal onderwijs (so-scholen) zijn bedoeld voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ernstige gedragsproblemen.

Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heet passend onderwijs.

Studeren
De tijd vliegt voorbij en voordat je het weet is jouw kleintje groot geworden en gaat hij of zij studeren aan het MBO, HBO en WO… Alle informatie daarover vind je op studenten.nl en sigids.nl