Wanneer een baby geboren wordt na een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken, spreken we van een vroeggeboorte. Ongeveer acht procent van alle kinderen wordt te vroeg geboren en in de meeste gevallen wordt hiervoor geen duidelijke oorzaak gevonden.

Te vroeg geboren Een deel van deze groep kinderen wordt extreem vroeg geboren (nog vóór de 32ste week) en wordt voor korte of langere tijd opgenomen op een neonatale intensive care, waarvan er tien in Nederland bestaan. Als ouder van een te vroeg geboren baby, krijg je te maken met een wirwar aan gevoelens en emoties. Gevoelens van angst, verdriet, onzekerheid en bezorgdheid. Maar daarnaast ook trots en blijdschap bij elke kleine stap vooruit. Vaak heb je je niet of nauwelijks kunnen voorbereiden op deze plotselinge gebeurtenis. Soms ligt je kindje in een ziekenhuis ver van huis en kun je door omstandigheden niet zo vaak op bezoek gaan als je zou willen.

Er is geen sprake meer van een ‘roze wolk’ en je had je de bevalling en kraamtijd heel anders voorgesteld. Soms kan het wat tijd kosten voor je het gevoel hebt dat je écht een band hebt met je kindje. Gelukkig word je in het ziekenhuis nauw betrokken bij de verzorging van je baby en kun je, als de gezondheid van je kindje het toelaat, ‘kangoeroeën’. Je baby wordt dan op je blote borst gelegd. Op deze manier kun je je kindje voorzichtig leren kennen, waardoor het vertrouwen in je kind en in jezelf als ouder de kans krijgt om te groeien.

Thuiskomst
Het is erg belangrijk om na de thuiskomst van je kindje tijd te nemen om te wennen aan de nieuwe situatie. Mensen in je omgeving staan er vaak niet bij stil wat voor invloed zo’n ziekenhuisperiode op je heeft. Zij denken dat als de baby eenmaal thuis is, alles helemaal in orde is. Toch krijgen veel ouders na thuiskomst van hun kindje te kampen met een terugslag, en blijkt de ontwikkeling van hun kindje niet te verlopen zoals bij op tijd geboren kinderen. Pas dan besef je wat je allemaal is overkomen. De ene ouder kan hier makkelijker mee omgaan dan de andere. Het kan enorm opluchten om eens met iemand te praten die in een vergelijkbare situatie zit of heeft gezeten.

Kijk voor meer informatie ook eens op: couveuseouders.nl.