Meer dan 100 locaties, altijd één in de buurt!

Kinderopvang Welkom Kind Midden en West Brabant is eind 2005 in Tilburg opgericht door Agnieszka Peeters en bestaat inmiddels uit een team van vijf bevlogen collega’s. Allemaal zijn zij ervaren en getraind op pedagogisch vakgebied.

Wij zijn ontstaan vanuit de behoefte om kwalitatief goede kinderopvang te bieden waar flexibiliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en maatwerk onze belangrijkste kernwaarden zijn. We bieden kinderopvang tegen een redelijke prijs waarbij de opvang aan te passen is aan de werktijden van de ouders. Met deze flexibiliteit onderscheiden wij ons van de reguliere kinderopvang waar tijden vaster zijn. Door de kleinschaligheid van Kinderopvang Welkom Kind Midden en West Brabant zijn wij in staat maatwerk te leveren, aangepast op uw situatie. 

Bij gastouders in Brabant zagen wij de behoefte aan meer ondersteuning in onderwijs en op het gebied van samenwerking tussen andere gastouders.

Deze twee behoeften hebben wij dan ook gecombineerd in het concept van de thuiscrèche. Onze gastouders zijn uitstekend pedagogisch door ons geschoold en daardoor goed voorbereid op het opvangen van kinderen bij hun thuis.

Kwaliteit en veiligheid
Bij ons bent u aan het goede adres als het gaat om kwalitatieve en veilige kinderopvang. Dit wordt ook erkend door onafhankelijke instituten als de KNGO en de GGD. De KNGO controleert alle bemiddelingsmedewerkers van Welkom Kind op kennis, vaardigheden en houding en geeft een certificaat af als de medewerkers in staat zijn om gastouders te ondersteunen op pedagogisch gebied. Dit certificaat wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

De GGD doet jaarlijks inspectie naar de kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang. Wij hebben het predicaat groen (risicoprofiel) mogen ontvangen. Dit betekent dat de GGD inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit en veiligheid bij Welkom Kind.

Wij scoren goed op de volgende punten: Pedagogisch beleid en praktijk; Veiligheid en gezondheid in de praktijk; Klachten en/of signalen en hun afhandeling; Personeelsverloop en personeel; Intern kwaliteitsbeleid; Handhaving en naleving; Naleving van de beroepskracht-kindratio. Alle inspectie rapporten zijn op te vragen bij het Landelijk Register Kinderopvang.

welkomkindmwbrabant.nl
085 732 55 55