Kinderopvang Bambaloe is een kleinschalig kinderdagverblijf in Corpus den Hoorn Zuid in Groningen. De crèche is gelegen naast het Martini Ziekenhuis. De beste omschrijving van Bambaloe is een kruising tussen een crèche en een gastouder.

Kinderopvang Bambaloe heeft gekozen voor een verticale groepsindeling. Dit houdt in dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in dezelfde groep worden opgevangen. Kinderopvang Bambaloe biedt flexibele opvangmogelijkheden voor ouders met variabele werkdagen en –tijden.

Waarom Kinderopvang Bambaloe?
Dat kunnen de ouders van onze kinderen het best vertellen!

“Een warme, huiselijke sfeer waar je kind ontspannen en zichzelf kan zijn.”
Trieneke, moeder van Sven en Bjorn.

“Kinderopvang Bambaloe is een kleinschalig en flexibel kinderdagverblijf waar de leidsters ontzettend betrokken zijn. Last minute opvang is vrijwel altijd mogelijk en het is erg fijn dat je kind dan op een plek terecht kan waar ze graag is.”
Jasper, vader van Norèn.

“Vanwege de warmte, geborgenheid en het vertrouwde gevoel. Onze zoon en dochter hebben alle jaren dezelfde leidsters (gehad). Dat zegt genoeg!”
Andrea, moeder van Frank en Tirza.

Schweitzerlaan 12
9728 NP Groningen Zuid
(050) 528 08 00
www.kinderopvang-bambaloe.nl