De meest voorkomende allergie onder baby’s is koemelkallergie. Vrij logisch, want in het eerste levensjaar drinkt hij voornamelijk melk. Veel kinderen groeien er echter na de eerste levensjaren overheen. Hoe uit het zich en wat kun je er tegen doen?

Oorzaak
Koemelkallergie ontstaat door niet volledig verteerde eiwitten die via de darmwand in het bloedkanaal terecht komen. Sommige kinderen kunnen daar tegen, andere niet.

Kenmerken
De volgende klachten kunnen bij een koemelkallergie horen:

  • Darmkrampjes
  • Overmatig huilen
  • Spugen
  • Eczeem
  • Uitslag
  • Diarree en verstopping
  • Bloedverlies tijdens ontlasting
  • Problemen met de luchtwegen
  • Groeiachterstand
  • Claimerig of opstandig gedrag en aanhankelijkheid

Heeft jouw kindje twee of meer van deze klachten in grote mate? Dan kan het zijn dat er sprake is van koemelkallergie.

Constatering
Het vaststellen van een correcte diagnose is belangrijk. In Nederland heeft naar schatting twee tot zes procent van de zuigelingen voedselovergevoeligheid. Het percentage ouders dat vermoedt dat hun baby overgevoelig is voor voeding ligt echter veel hoger. Zorgvuldig en doelmatig handelen door verpleegkundigen en artsen op het consultatiebureau is van groot belang om dergelijke vermoedens te bevestigen dan wel te ontkrachten. De ‘Landelijke standaard voor de diagnose van voedselovergevoeligheid bij zuigelingen op het consultatiebureau’ wordt daarbij gezien als praktisch hulpmiddel. De standaard wordt uitgegeven door het Voedingscentrum in Den Haag. De diagnose koemelkallergie kan op het consultatiebureau gesteld worden via het proces van eliminatie, belasting en reëliminatie.

Bij borstvoeding
Eliminatie: Er wordt overgegaan op vier weken eliminatie van koemelk. Bij ongewenst gewichtsverlies of onvolwaardige voeding van de moeder wordt verwezen naar een diëtist. Er wordt ook verwezen naar een diëtist als je kindje al bijvoeding krijgt (vanaf zes maanden).

Belasting: Moeder hervat gebruik zuivelproducten gedurende twee weken.

Bij flesvoeding
Eliminatie: Je baby krijgt hypoallergene flesvoeding of sojaproducten in plaats van koemelk. Dit laatste wordt echter nog al eens betwist omdat soja een allergeen product is. Voor het ene kind is het een oplossing, voor het andere juist niet. Zorg ervoor dat je je kind evenwichtige voeding blijft geven.

Belasting: Je baby krijgt tien milliliter van de oorspronkelijke voeding te drinken, gedurende twee weken.

Vervolgens vindt zowel bij borst- als flesvoeding reëliminatie plaats van voedingsmiddelen die klachten gaven bij belasting. Verminderen de symptomen weer bij reëliminatie dan wordt de diagnose koemelkallergie gesteld. De uiteindelijke behandeling is een eliminatie van voedingsmiddelen uit de voeding van kind of moeder die de klachten veroorzaken en een verwijzing naar een diëtist.

Andere manieren om koemelkallergie te meten
Er zijn nog twee andere manieren om koemelkallergie te meten.

De eerste manier is de huidtest. In het ziekenhuis krijgt je kindje druppeltjes van het verdachte allergeen op de rug gedruppeld. In elk druppeltje wordt een klein prikje gegeven en als er op die plek een grote rode bult ontstaat, is je kind allergisch.

De tweede manier is een alternatieve manier: de bioresonantiemeting. Dit wordt gedaan door een acupuncturist. Met een bioresonantieapparaat worden dan de energetische golven van je kind gemeten waardoor vastgesteld kan worden of je kind allergisch is en zo ja, waarvoor. Beide manieren kunnen niet op het consultatiebureau worden toegepast.

Oplossingen
Denk je te weten dat jouw kindje een koemelkallergie heeft, waarschuw dan eerst je huisarts of een arts van het consultatiebureau. Overleg met hem wat een oplossing kan zijn en waar jij je prettig bij voelt. Alternatieve genezers en homeopaten bieden vaak ook goede therapieën die de algemene weerstand van je baby vergroten of de allergie verminderen. Wat de beste oplossing is voor jouw kindje hangt af van je kind, van jou als ouder en van de uitkomst van de bioresonantiemeting.