Koozie biedt opvang voor kinderen van 8 weken tot 13 jaar oud. De groepen worden gescheiden op leeftijd, wat rust geeft en de mogelijkheid biedt om leeftijdsgerichte activiteiten te doen.

Kinderen die naar de basisschool gaan, kunnen bij de buitenschoolse opvang van Koozie terecht. Zij worden door de pedagogisch medewerkers weggebracht en opgehaald van school. Op de opvang kunnen ze meedoen met voorbereide activiteiten, maar ze zijn ook vrij om een eigen activiteit te kiezen.

0 tot 4 jaar
Koozie heeft gekozen voor een baby-, dreumes- en peutergroep. Het voordeel hiervan is dat het rust geeft, veiligheid biedt, praktisch werkt en er leeftijdsgerichte activiteiten plaats kunnen vinden. Ons dagverblijf heeft een groot speelterrein waar de kinderen zich heerlijk kunnen uitleven. We werken op deze groepen met de methode Uk & Puk.

 • Alles onder één dak
 • Aparte baby-, dreumes- en peutergroep
 • Vertrouwde gezichten
 • Uk & Puk

2 tot 4 jaar
We hebben een peuterspeelgroep, dit houdt in dat kinderen vanaf 2 jaar tijdens de schoolweken op de ochtend bij ons kunnen meedoen aan het programma dat wij bieden binnen de kinderopvang. Het is een eerste speelse en educatieve voorbereiding op deelname aan ‘de samenleving van nu en later’. Koozie biedt als enig centrum in Middelburg een peuterschool waar peuters van 3,5 jaar op speelse wijze worden voorbereid op de basisschool.

 • Peuterschool
 • Peuterspeelgroep
 • Warme overdracht met basisscholen
 • Zelfredzaamheid bevorderen

4 tot 13 jaar
Een plek waar 4-13 jarigen zich thuis voelen, waar ze met hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen en die hun de mogelijkheid biedt om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met verschillende behoeften en ontwikkelingsfasen van kinderen, zodat kinderen van 4 jaar zich er net zo thuis voelen als kinderen van 12 jaar. Er zijn 3 vormen van opvang: voorschoolse, naschoolse en vakantie-/studiedag-opvang.

 • Voorschoolse opvang + ontbijt
 • Naschoolse opvang
 • Vakantie- en studiedag opvang
 • Allerlei activiteiten / de Fabriek

Molenwater 4a
4331 SB Middelburg
(0118) 623 652
www.koozie.nl