De Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen (NVOM) is een belangenvereniging voor (aanstaande) meerlingouders. De NVOM behartigt de belangen van haar leden, verstrekt informatie en geeft voorlichting aan leden en professionals, maar ook aan geïnteresseerden.

Zij onderhoudt een netwerk van contactpersonen en is (mede) organisator van informatie- en contactavonden. De NVOM probeert stelselmatig nadelige situaties in de regelgeving voor meerlingouders te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is dat de NVOM er mede voor gezorgd heeft dat meerlingouders voor ieder meerlingkind afzonderlijk ouderschapsverlof krijgen en de politieke lobby voor langer zwangerschapsverlof voor de aanstaande meerlingouder. In 2016 bestond de NVOM 25 jaar!

Missie NVOM
Het leven van meerlinggezinnen nog leuker maken. Een meerling is speciaal. Ouders van meerlingen zijn trots op hun twee- of meerling. Het leven van een meerlinggezin is druk en veeleisend, maar vooral ook bijzonder en leuk. De NVOM wil het leven van meerlinggezinnen nog leuker maken. Dit doet de NVOM door de belangen van ouders van meerlingen op alle mogelijke terreinen te behartigen. Eerst en vooral zijn zij een club waar je als meerlingouder graag bij wilt horen, omdat zij begrijpen wat het is om een meerling te krijgen of te hebben. Je kunt hier terecht met je ervaringen, verhalen, vragen en uitdagingen. NVOM helpt jou.

Dat wordt gerealiseerd door middel van advies, informatie en hulp aan (aanstaande) ouders van meerlingen en hulpverlenende instanties, door contacten te leggen tussen leden, hulpverleners en andere relevante partijen en door pal te staan voor de belangen van ouders. De NVOM is dé club van en voor meerlinggezinnen.

De NVOM biedt:

 • Een community waar je als meerlingouder graag bij wilt horen
 • Plezier
 • Voordeel
 • Kennis en informatie
 • Autoriteit
 • Belangenbehartiging
 • Hulp bij (acute) vragen en problemen

Op basis van de missie heeft de NVOM de volgende doelstellingen:

 • Enthousiaste leden, die ambassadeur van de NVOM zijn
 • Een hoge naamsbekendheid
 • Een reputatie die overeenkomt met de missie (bij leden, professionele hulpverleners, media en andere belanghebbenden)
 • Een groeiend aantal leden
 • Regelmatige media-aandacht
 • Financiële stabiliteit

De strategie van de NVOM om de doelen te realiseren is:

 • Versterken van de bestaande activiteiten: welkomstpakket, magazine, site
 • Meerlingdagen, meerlingentelefoon, kenniscentrum Informeerling
 • Intensieve politieke lobby voor onder andere meer verlof
 • Actief betrekken professionals
 • Regelmatig media-aandacht realiseren

www.nvom.nl