Als je een baby krijgt, verandert er heel wat. Ook in je financiële situatie. Denk alleen al aan de dagelijkse kosten voor luiers, kleertjes en voeding. In Nederland is het zo geregeld dat je hiervoor van de overheid een bijdrage ontvangt: de kinderbijslag. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de kinderbijslag, ook voor jou. En dat gaat eigenlijk vanzelf.

De SVB krijgt automatisch bericht
Iedereen die in Nederland woont of werkt en een kind verzorgt, heeft recht op kinderbijslag. Voor het aanvragen daarvan hoef je zelf niet veel te doen. Want zodra een pasgeboren kind op het gemeentehuis is aangegeven, krijgt de SVB hiervan automatisch bericht. Wij sturen dan de informatie toe waarmee jij online kinderbijslag kunt aanvragen.

Je ontvangt elk kwartaal een vast bedrag
Je ontvangt van de SVB vier keer per jaar kinderbijslag, aan het eind van elk kwartaal (in januari, april, juli en oktober). Bij je eerste kind gaat het in 2020 om € 221,49 netto per kwartaal (0 t/m 5 jaar). Hierover betaal je dus geen belasting. Als je een tweede kind krijgt, hoef je helemaal geen formulier meer in te vullen. Je ontvangt van ons dan een brief met het nieuwe bedrag. Het geld krijg je gewoon op je rekening bijgeschreven. Net zoals je gewend was.

We houden elkaar op de hoogte
Als er iets verandert in de kinderbijslag, hoor je dat snel. De SVB informeert je hierover per brief. Verandert er iets in jouw situatie, geef dit dan ook tijdig aan ons door. Zo zorgen we ervoor dat de kinderbijslag goed geregeld blijft.

Over de SVB
Vijf en half miljoen burgers ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op de afgesproken tijd het geld waar zij recht op hebben. De SVB draagt zo bij aan de bestaanszekerheid van mensen. De SVB voert, naast de kinderbijslag, ook andere regelingen uit in opdracht van de overheid. Bijvoorbeeld het AOW-pensioen en de nabestaandenuitkering Anw. Een op de vier Nederlanders is klant van de SVB.