We bieden elk kind een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving. Vanuit dat uitgangspunt werken de medewerkers van onze stichting. Kinderen krijgen bij ons de ruimte zich individueel en in groepsverband te ontwikkelen. 

Het kinderdagverblijf ziet kinderopvang als een aanvulling op de opvoeding thuis. Stichting Kinderopvang Friesland vangt kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar op in speciaal op de leeftijd aangepaste locaties. De kinderen komen in groepjes van twaalf minimaal twee dagdelen per week bij elkaar.

Samenstelling 
Stichting Kinderopvang Friesland werkt in alle kinderdagverblijven met verticale groepen. Dit houdt in dat de kinderen qua leeftijd verschillen van 6 weken tot 4 jaar.

Een verticale groep heeft de volgende 4 voordelen:

  1. Broertjes en zusjes zitten bij elkaar;
  2. Bij het passeren van een leeftijdsgrens vindt geen wisseling plaats;
  3. Jongere kinderen leren van oudere kinderen;
  4. Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen.

Hechting 
Alle kinderen krijgen een eigen, vaste leidster. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op het kinderdagverblijf. Ze hechten zich namelijk elke dag meer aan hun leidster. Op die manier worden de kinderen zelfstandig en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Is de eerste verzorgster ziek of afwezig dan neemt de tweede leidster het over.

Groepsleiding
Elke groep heeft één of twee leidsters, dit is afhankelijk van hoeveel kinderen erin zitten. Zij hebben allemaal een op het werk afgestemde opleiding afgerond. Samen met de stagiaires vormen zij het team. Het kinderdagverblijf staat onder leiding van een locatiemanager.

(0517) 380 680
info@kinderopvangfriesland.nl
kinderopvangfriesland.nl