Jullie krijgen een kindje, gefeliciteerd! Hebben jullie al nagedacht over de opvang? Onze gastouders bieden flexibele, professionele, kleinschalige en voordelige opvang.

Wij richten ons op goede opvang voor een aantrekkelijke prijs. Ons doel is kinderen spelenderwijs te laten leren in een omgeving waar veiligheid en geborgenheid centraal staat. We zijn graag persoonlijk in contact, met zowel gast- als vraagouders. Ook bieden we adequate begeleiding aan onze gastouders, door het aanbieden van diverse cursussen en trainingen. Daarnaast hebben we een pedagogisch aanspreekpunt waar iedereen terecht kan met opvoedvragen.

Maatwerk en flexibiliteit

Gastouderopvang is een vorm van opvang die maatwerk en flexibiliteit biedt en daarom bij uitstek zeer geschikt is voor ouders/verzorgers die:

 • onregelmatige tijden of in nachtdiensten werken;
 • een wisselend werkrooster hebben;
 • hun kind(eren) in een kleinschalige gezinssituatie opgevangen willen hebben;
 • graag opvang aan huis willen (gastouder-in-huis);
 • graag de opvang door opa/oma of vrienden/vriendinnen formeel geregeld willen zien.

De voordelen van gastouderopvang

 • Het kind wordt opgevangen in een huiselijke sfeer en maakt voor even deel uit van het gastoudergezin.
 • Door de kleinschaligheid krijgt het kind veel aandacht.
 • Je kunt je opvoedingswensen afstemmen met de gastouder.
 • De gastouderopvang is flexibel, je kunt zelf de tijden dat je opvang nodig hebt, afspreken met de gastouder. Zowel dagen als tijden kunnen variëren.
 • Gastouders vangen meestal ook andere kinderen op en/of hebben zelf kinderen. De opvang in een gezin met andere kinderen is erg gezellig en stimuleert de ontwikkeling van je kind.
 • Bij ziekte of vakantie van de gastouder verzorgt het gastouderbureau een alternatief indien gewenst en mogelijk.

Vragen? Neem gerust contact op!
Wij hebben gastouders in Limburg en Zuidoost-Brabant.

(0495) 550 585
info@liefbeestje.nl
www.liefbeestje.nl