Voor jonge gezinnen is een testament geen overbodige luxe. Hoe loopt het namelijk met de zorg voor je kindje en je erfenis als jullie er allebei niet meer zijn?

Getrouwd en kinderen
In de wet is een basisregeling opgenomen voor getrouwde partners die kinderen hebben. Dit wordt de ‘wettelijke verdeling’ genoemd. Dit houdt in dat de echtgenoot of geregistreerd partner die achterblijft de erfenis krijgt. De kinderen krijgen hun erfdeel in principe pas als ook de achterblijvende partner is overleden. In het testament kun je de wettelijke verdeling op een aantal punten aanpassen op je persoonlijke situatie. Daarnaast is het mogelijk om met een testament erfbelasting te besparen of uit te stellen.

Ongetrouwd en kinderen
Als een van de samenwonende partners overlijdt bepaalt de wet dat de kinderen erven. Vaak is het de bedoeling dat eerst de partner erft en pas als die er niet meer is de kinderen. Hiervoor is een testament en een samenlevingscontract nodig. Daarnaast is het mogelijk om met een testament erfbelasting te besparen of uit te stellen.

Kinderen uit eerdere relatie
Heb je kinderen uit een eerdere relatie? Dan kan onder omstandigheden de andere ouder, dus jouw ex-partner, via die kinderen van jou erven. Met een testament kan dat worden voorkomen.

Voogdij
Een andere belangrijke reden om een testament te maken is het aanwijzen van een voogd of bewindvoerder voor als beide ouders overlijden. Een voogd zorgt voor je kinderen als je als ouder bent overleden en je kinderen nog geen 18 jaar oud zijn. Op 18-jarige leeftijd van de kinderen stopt de voogdij en zijn de kinderen helemaal zelfstandig en nemen ze zelf hun beslissingen. Tot 18 jaar zorgt de voogd voor je kinderen en beheert hij ook de erfenis die jij voor je kinderen nalaat. Wil je een voogd aanwijzen die lief en goed is voor je kinderen maar niet zo handig met geld? Dan moet je in een testament de notaris de voogdij laten splitsen. Er wordt dan een bewindvoerder in het testament benoemd die de voogd helpt met de financiën van de erfenis.

Bewindvoerder
De voogdij duurt tot je kinderen 18 jaar zijn. Zodra een van je kinderen 18 wordt, krijgt deze zijn/haar deel van de erfenis. Je kind is dan namelijk meerderjarig en kan zelfstandig over het vermogen beschikken. Vind je 18 jaar te jong voor je kind om de erfenis in handen te krijgen? In een testament kan je de voogd de erfenis laten blijven beheren tot het kind bijvoorbeeld 21 of 25 jaar is. Als het kind dan geld uit de erfenis wil besteden vraagt hij/zij dat eerst aan de voogd die dan ook bewindvoerder is. Je kunt in je testament vastleggen dat je kind de hele erfenis in handen krijgt als het wordt gebruikt om een huis te kopen, een bedrijf te starten of een studie te financieren.

Voor de kinderen zorgen
Hoe wil je dat de voogd voor je kinderen zorgt en omgaat met de erfenis van je kinderen? In een testament kun je dat beschrijven. Bijvoorbeeld dat je wilt dat de voogd de kinderen in zijn eigen huis opneemt en dat je het oké vindt dat zijn huis dan wordt verbouwd met geld uit de erfenis. Of dat belangrijke beslissingen over het kind eerst met bepaalde vertrouwenspersonen moeten worden besproken. Ook zien we in testamenten dat ouders beschrijven wat voor een soort opvoeding de kinderen moeten krijgen.

Tegenwoordig hoef je een voogd niet meer per se in een testament aan te wijzen. Dat kan bij de rechtbank worden geregeld. Daar kun je trouwens niet regelen hoe de voogd voor je kinderen moet zorgen. De meeste mensen kiezen ervoor een voogd in een testament aan te wijzen omdat een bewindvoerder benoemen sowieso in een testament moet.

Meer informatie?
Neem contact op met de Netwerk Notaris. Er is altijd een kantoor in de buurt, kijk op www.netwerknotarissen.nl/kantoren.