Kinderdagverblijf Het Bloemenkind in Leeuwarden is kleinschalig, vertrouwd en sfeervol en biedt opvang gedurende het hele jaar, met uitzondering van nationale feestdagen.

Het team speelt zoveel mogelijk in op de wensen en behoeften van kinderen en de ouders. De opvoedingssituatie sluit niet alleen aan op de thuissituatie maar is ook aanvullend. Kinderen worden gestimuleerd om zichzelf te zijn. Spelenderwijs kunnen ze met anderen door een variatie aan spelmateriaal en activiteiten hun eigen mogelijk-heden ontplooien.

Dat zit wel goed
We hebben acht vaste pedagogisch medewerkers, groepshulpen, invalkrachten, een manager kinderopvang, een pedagogisch specialist, een kindercoach en een speltherapeut. Ook lopen voor een langere periode stagiaires bij ons rond. Alle medewerkers hebben hun VVE-certificaat: we kunnen kinderen met een taalachterstand opvangen. Alle medewerkster hebben een EHBO diploma. Verdere scholing zorgt dat ons team in alle opzichten bij de tijd blijft.

Ritme, Regelmaat en Ruimte
Je kent vast de drie R’s waar kinderen bij gebaat zijn: rust, reinheid, regelmaat. Dat vind je ook bij ons. Daarnaast staan de drie R’s bij ons voor: ritme, regelmaat en ruimte. Elke dag heeft een opbouw waarmee je kind snel vertrouwd raakt. Vaste momenten voor eten, drinken, zingen, noem maar op. Hierbinnen is alle ruimte om in te gaan op wat zich aandient, waar kinderen mee komen. Overigens beslissen kinderen zelf waaraan ze meedoen. Gaat je kind helemaal op in het kleuren en wil hij of zij daar lekker mee verder, dan is daar alle ruimte voor.

Tweetalig
Jonge kinderen zijn net sponzen: ze nemen alles makkelijk in zich op. Dat geldt ook voor taal. Doordat enkele pedagogisch-medewerkers consequent Fries aanbieden waar de andere medewerker in eenzelfde groep consequent Nederlands spreekt, leren kinderen spelenderwijs beide talen.

Engelsestraat 50b
8913 BJ Leeuwarden
(058) 844 04 85
kdvbloemenkind.nl